ABOUT US

WELCOME
TO Pinyada CLINIC

ภิญญาดาคลินิก เป็นคลินิกที่เน้นรักษา และดูแล ผิวหน้า ปรับรูปหน้า และ รูปร่าง เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดี และสร้างความมั่นใจให้กับผู้มารับบริการ ซึ่งเปิดให้บริการมาแล้วตั้งแต่ปี 2554-ปัจจุบัน ซึ่งกำลังจะเข้าปีที่7 แล้ว ริเริ่มการก่อตั้งคลินิก ทีมแพทย์และคณะผู้บริการเล็งเห็นถึงความสำคัญของ อุปกรณ์การแพทย์ และเทคโนโลยี ซึ่งต้องมีความเป็นมาตรฐาน ตรงกับสโลแกนที่ว่า “มาตรฐานและความปลอดภัย…คือหัวใจของศัลยกรรม” ทั้งนี้จึงได้มีการคัดเลือกสิ่งต่างๆที่ใช้ภายในคลินิกอย่างมีระเบียบและคำนึงถึงผู้มารับบริการเป็นหลัก โดยมีบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผิวพรรณ เช่น การนวดหน้าและบำรุงผิวด้วยเครื่องผลักวิตามิน รวมถึงการใช้ เลเซอร์ในการรักษาผิวหน้าและบริการที่เป็นการสร้างชื่อให้กับทางคลินิก คือ การดูดไขมัน ด้วย vaser และ Bodytite การฉีดไขมันตัวเอง

Image 1
Image 1
PINYADA
TEAM

แพทย์ ภิญญาดา คลินิก


อาจารย์พิเศษ หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังประจำ ภิญญาดา คลินิก